Copyright

image

De gebruiker mag WEL:
» Het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
» Afgeleide werken maken

Voorwaarden:
image
» Naamsvermelding De gebruiker dient de naam of andere aanduiding van de maker te vermelden.

image
» Niet-commercieel De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

image
» Gelijk delen Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.

» Kenbaarheid voorwaarden Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.

» Toestemming. De gebruiker mag afstand doen van één of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet. Dit is de vereenvoudigde versie van de volledige licentie.
Aansprakelijkheid
- Musicalworld is, en kan niet, verantwoordelijk worden gesteld voor berichten geplaatst door haar leden. Ook al overschrijden deze leden auteursrechten en/of andere rechten. Musicalworld tracht het forum zo met eigen inzicht en respect voor de oorspronkelijke auteurs te beheren.

- Musicalworld wil zo zorgvuldig en volledig als mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze internetsite. Musicalworld kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kunnen aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend. Ook kan Musicalworld niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

- Op vele plaatsen op deze internetsite zijn links aanwezig naar andere websites op het vlak van musicals. Musicalworld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.