musical


Casey Francisco

Casey kreeg zanglessen van Jai Sabas Aracama (Filippijnen), Marty Beck (Stuttgart) en Rob Stallinga. Kreeg danslessen van Jojo Lucila (Filippijnen) en Patrick Kiens, volgde acteerworkshop en training onder leiding van Henny Kaan en Judith Brokking.pijl lees meer
  Voornamen Angwarmasse | Achternamen AngwarmasseVoornaam Angwarmasse
Geen resultaten


Achternaam Angwarmasse
1 musical Talita Angwarmasse
Talita Angwarmasse heeft de dansopleiding musicaltheater aan de Dansacademie Lucia Marthas gevolgd en afgerond. Ze heeft meegedaan aan de Soundmixshow als Janet Jackson en was verder te zien in Uuhh…Vergeet… Lees verder