Geen Dans der Vampieren dit jaar

Datum: 28-07-09


Juridische acties van Studio100 en Stihmul dwingen Musical van Vlaanderen vzw om de musical “Dans Der Vampieren”, die op 20 december in première zou gaan in Stadsschouw burg Antwerpen, op te schorten

Op de website van Music Hall vinden we de volgende verklaring:

Nieuwe impuls voor de musicalsector
Musical van Vlaanderen ontstond vanuit de artistieke overtuiging om een productieplatform te bieden voor kwalitatief hoogstaande musicals als tegengewicht voor en aanvulling op de louter commerciële titels die de jongste jaren op menig Vlaams podium werden opgevoerd. Musical van Vlaanderen wil een volwaardig productiehuis zijn voor musicals in Vlaanderen, met als doel eigen musicals te produceren met Vlaams talent. Die Vlaamse producties moeten zonder problemen de toets met het buitenland kunnen doorstaan op artistiek en productioneel vlak.
Overtuigd van deze onderbouwde artistieke visie diende Musical van Vlaanderen vorig jaar een lijvig dossier in bij de Vlaamse regering met het oog op het verwerven van subsidies om, in combinatie met private middelen, deze ambitie te realiseren. Na uitgebreid onderzoek door de bevoegde beoordelingscommissie, besliste de Vlaamse regering op 24 april 2009 om Musical van Vlaanderen vzw een structurele subsidie toe te kennen van 2,45 mio € voor de jaren 2010 tot en met 2012.
Uit het dossier van Musical van Vlaanderen blijkt duidelijk dat de organisatie de bedoeling heeft om in de komende jaren een reeks artistiek hoogstaande musicals te maken (waaronder Rebecca, De Witte van Zichem, Oliver, Carmen, De Rattenvanger van Hamelen e.a.).
Dit was zonder meer een baanbrekende beslissing van de vorige minister van Cultuur en de voltallige Vlaamse regering, die nieuwe hoop en werkgelegenheid creëerde voor de volledige musicalsector. Sinds de sluiting van de musicalafdeling van Ballet van Vlaanderen bleef de sector immers financieel in de kou staan en werd musical zelfs hier en daar bestempeld als een minderwaardige kunstvorm. Het tij leek dus eindelijk gekeerd, maar dat was buiten de inmenging van Studio 100 en Stimuhl gerekend.

Juridische actie steekt stokken in de wielen
Studio 100 en Stimuhl, twee partijen die sporadisch actief zijn in het segment van de artistieke musical, dienden blijkbaar – en wellicht omdat ze menen dat ze hiervoor niet in aanmerking komen – geen subsidieaanvraag voor de periode 2010-2012 in. De toekenning van subsidies aan vzw Musical van Vlaanderen heeft bij deze partijen echter afgunst opgewekt. Zij voelen zich benadeeld en hebben bij de Raad van State op 6 juli 2009 een verzoek tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring van de subsidietoekenning vanwege de Vlaamse regering aan de vzw Musical van Vlaanderen ingediend.
Indien de Raad van State het verzoek tot schorsing inwilligt betekent dit dat de subsidietoekenning wordt opgeschort tot aan de uitspraak van de Raad van State omtrent de nietigverklaring.

Aanklacht zet 150 werknemers zonder job
Musical van Vlaanderen vzw ziet zich dan ook gedwongen de geplande productie “Dans der Vampieren” die in première zou gaan op 20 december 2009 te verplaatsen naar een latere datum. Voorlopig wordt de productie verschoven naar september 2010 maar een definitieve beslissing kan pas worden genomen nadat de uitspraak van de Raad van State omtrent het verzoek tot schorsing bekend wordt gemaakt.
Hierdoor zal Vlaanderen nog minstens een jaar moeten wachten op de komst van deze cultmusical van de hand van Roman Polanski. Roman Polanski zelf en z’n hele creatieve team betreuren samen met Musical van Vlaanderen en de voltallige cast en crew van de productie deze noodgedwongen beslissing en hopen op een later tijdstip alsnog het Vlaamse publiek te mogen bekoren op de podia van de Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent.
Studio 100 brengt met haar juridische actie een groot gedeelte van de Vlaamse musicalscène in ernstige moeilijkheden : de productie “Dans der Vampieren” doet beroep op 150 medewerkers: artiesten en muzikanten, technici, decorbouwers, kostuum- en pruikenmakers, enz. Al deze mensen zitten nu zonder werk.

Studio 100 kan de musicalsector ernstige schade berokkenen
Het is en blijft een feit dat Studio 100 en Stimuhl geen subsidieaanvraag hebben ingediend en dit blijkbaar achteraf betreuren. Maar de door frustratie ingegeven juridische actie tegen Musical van Vlaanderen vzw dreigt vooral de musicalsector en allen die er in werken ernstige schade toe te brengen. Het is namelijk de positieve ommekeer in het subsidiebeleid vanwege de Vlaamse regering jegens musical en de musicalsector, die op de korrel wordt genomen. Musical van Vlaanderen vzw is er vast van overtuigd dat de argumenten van Studio 100 door de Raad van State van tafel zullen geveegd worden en werkt dan ook onverdroten en in nauw overleg met het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap verder aan de in haar beleidsplan aangekondigde musicals voor de komende drie jaar.


reacties

28-07-09 @ 12:19
Dit is echt heel slecht nieuws =(
28-07-09 @ 13:20
Heel slecht, België heeft dus echt geen geluk!
28-07-09 @ 13:22
Wat een enorm slecht persbericht. Het komt er alleen maar op neer hoe slecht Studio100 wel niet is! Ipv zelf met oplossingen te komen enzo alleen maar met een boze vinger wijzen naar Studio100. Enorm kansloos als je het mij vraagt..
28-07-09 @ 13:37
@ Dokter P:

Met de vinder wijzen is inderdaad makkelijk. Maar misschien moet je is nagaan hoeveel mensen er op straat komen te staan. Ik denk niet dat vele beseffen hoe moeilijk het voor Vlaamse artiesten is.
Daarbovenop betreft het een miljoenenproductie. Hiervoor is er echt wel steun nodig.
28-07-09 @ 13:41
Ik weet hoeveel mensen er op straat komen te staan en dat het lastig is enzo. Maar dit is gewoon een enorm slecht en kinderachtig persbericht.
Het is alleen maar 'kijk hoe slecht en dom Studio100 is'. De raad van state en Stimuhl hebben er net zo veel mee te maken.
Tuurlijk is het erg en tuurlijk heeft Studio100 schuld. Maar dit is zo walgelijk kinderachtig..
28-07-09 @ 15:08
das te gek voor woorden en ik heb kaarten, dat word dus een geld terug actie, ongelofelijk
28-07-09 @ 15:32
Was het verhaal niet zo dat musicals in België niet voor subsidie in aanmerking kwamen en dat Musical van Vlaanderen het toen toch gekregen heeft? In dat geval kan ik heel goed begrijpen dat andere producenten dat niet eerlijk vinden.
28-07-09 @ 15:33
vreselijk jammer; daar gaat mijn verjaardagscadeau.. Had er al zin in; lekker in de kerstvakantie op rij 1 in het midden..
28-07-09 @ 15:44
moest Studio 100 maar niet zo nalatig zijn en een dossier indienen. Dus oneerlijk? Eerder serieus vergeetachtig.
wie had geen zin om deze pracht musical is in het Vlaams te zien.
28-07-09 @ 16:18
Het is vrij dubbel. Met een vingertje wijzen naar Studio 100 is kinderachtig, juridische stappen ondernemen is in dit geval net zo kinderachtig.

Musical van Vlaanderen heeft niets verkeerd gedaan en nu Stihmul en Studio 100 op z´n tenen getrapt omdat zij geen subsidie hebben gekregen (niet zo gek als je het ook niet aanvraagt). MvV zal hebben gedacht: Wie niet waagt, wie niet wint en zo dus toch gewonnen... (en zoals het er nu naar uit ziet ook weer verloren).
28-07-09 @ 16:19
Dit is inderdaad vreselijk jammer. ik hoop dat de Raad van State daar een beetje nadenkt voor ze een beslissing nemen.

Voor ons als fans is het erg, maar heb een aantal vrienden in het acteurscircuit. voor hen is het helemaal een ramp.

Wat ik begreep van hen, was dat die Musical van Vlaanderen voor meer werkgelegenheid zou zorgen. Dat is toch dringend nodig, niet?

:-(
28-07-09 @ 16:43
Helemaal eens met Tim's reactie!

En reuze triest voor alle mensen die hun job nu kwijt zijn! De musicalbanen liggen in BE niet bepaald voor het oprapen...
29-07-09 @ 07:06
Hé, dat vind ik wel flink balen. Ik ben benieuwd wanneer het publiek bericht krijgt over hun gekochte kaarten...
29-07-09 @ 10:09
@ Caroline1

Heb reeds gebed met Music Hall, de brieven met betrekking de terugbetaling vallen overmorgen ten laatste in de bus.

Ben blij dat ze dit correct willen afhandelen naar ons bezoekers
29-07-09 @ 10:13
Ja, dat is wel netjes (en vlot).

Maar ik baal nog steeds als een stekker, ik had me er ontzettend op verheugd :huil:
29-07-09 @ 10:15
ik ook is één van lievelings musicals! Ik hoop dat Musical van Vlaanderen de Dans alsnog kan brengen.
03-08-09 @ 21:06
Ik heb de brief inmiddels gehad.
Erg, erg jammer......


Reageer


Om gebruik te maken van enkele interactieve diensten van Musicalworld moet je in het bezit zijn van een digitale Theaterpas. Het gebruik van deze Theaterpas is gratis en geeft je ook de mogelijkheid om op alle websites die zijn aangesloten bij Theaterpas.nl in te loggen.Automatisch inloggen in de toekomst

Dans der Vampieren


Producent: Musical van Vlaanderen
Jaar: 2010
Genre: Klassieker

Meer info? Klik hier