Interview

Hans Peter Janssens over musicalsubsidies

Enige tijd geleden kondigde Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux aan dat hij geen subsidies meer gaat voorzien voor de Vlaamse musicalsector. Minister Anciaux gaat echter nog een stapje verder en zegt dat musical helemaal geen kunstvorm is en deelt musicals dan maar in bij de nog niet uitgewerkte cultuurindustrieën.

Hoe is het zo ver kunnen komen? Wel, eigenlijk begon het probleem toen voormalig Minister van Cultuur Paul van Grimbergen in 2004 het Koninklijk Ballet van Vlaanderen opdoekte. Dit gebeurde met de bedoeling dat er in 2006 producenten waren die konden rekenen op subsidies, mits goedkeuring van hun dossier door een afhankelijke commissie die aangesteld werd door van de Vlaamse regering. Drie producenten dienden een dossier in bij de commissie, enkel producent “Het Musicalhuis” kreeg een positieve beoordeling. Hun dossier was zo goed onderbouwd dat de minister niets anders kon dan hun een subsidie toekennen. Vervolgens besluit Anciaux om alle subsidies te schrappen,en zoals eerder gezegd deelde de minister de musicalsector in bij de nog niet uitgewerkte cultuurindustrieën. Tal van Vlaamse musicalartiesten en mensen uit de sector pikken dit alles natuurlijk niet en verzetten zich nu tegen deze controversiële beslissing van Minister Anciaux. Zij worden hierdoor namelijk op een drieste manier van hun job beroofd. De artiesten hebben zich verenigd onder de naam ‘Musical United’. Musicalworld vroeg over dit onderwerp een woordje uitleg aan Hans Peter Janssens, één van de woordvoerders van ‘Musical United’.

Waarom hebben jullie besloten als artiesten zelf actie te ondernemen?

Toen een paar jaar geleden bekend werd gemaakt dat de musicalafdeling van het Ballet van Vlaanderen geen verdere subsidies ging krijgen, werd er door het kabinet beloofd dat er een nieuw musicalhuis zou worden opgericht. Dit was echter een valse belofte zo blijkt nu. Aangezien wij vrezen voor de tewerkstelling en de verder artistieke ontwikkeling in de sector willen wij, onafhankelijk van de producenten, naar de Minister van Cultuur toe ons ongenoegen laten blijken.

Jullie hebben met een grote groep artiesten actie gevoerd op de Cultuurmarkt in Antwerpen, heeft dit bijgedragen tot het kenbaar maken van jullie probleem bij het groter publiek?

Voor het eerst hebben de artiesten in Vlaanderen een gezamenlijk standpunt ingenomen, en dat is uiteraard mede door de media-aandacht niet onopgemerkt gebleven.

Vergis ik me als ik zeg dat het groter musicalpubliek zich niet bewust is van de ernst van de situatie?

Het grote publiek maakt zich zorgen over het al dan niet op de markt komen van musicalprojecten maar het gaat om meer dan dat. Het gaat er ons ook om dat ‘musicalartiest’ een ‘leefbaar’ beroep blijft in Vlaanderen en dat er mogelijkheden gecreëerd worden om musical als genre verder artistiek uit te kunnen bouwen en daar zijn financiële middelen voor nodig die niet louter mogen afhangen van de economische realiteit.

Hebben jullie al geprobeerd een persoonlijk onderhoud met de minister te verkrijgen om zo jullie situatie in persoon duidelijk te maken en de ernst van de situatie duidelijk te maken?

We hebben een debat aangevraagd met de minister. Het kabinet van de minister van Cultuur heeft toegezegd om deel te nemen aan een openbaar debat en vaardigt hiervoor kabinetchef Stefaan De Ruyck af. Dit debat zal doorgaan op vrijdag 30 september in Antwerpen.

Ondertussen is met het schrappen van “De Perfecte God” het eerste slachtoffer al gevallen, heb je geen schrik dat nog meer voorstellingen moeten worden afgelast door gebrek aan financiële steun?

Dit is onvermijdelijk. Een aantal kleinere en grotere producties die in de pipeline zaten en die rekenden op steun in het kader van het kunstendecreet zullen hierdoor afgeblazen worden.

Gaat deze beslissing niet leiden tot een doodsteek van sommige producenten en misschien ook wel voor een deel van de Vlaamse musicalsector zelf?

Wat de gevolgen op korte en lange termijn zijn zullen we uiteraard moeten afwachten. Maar ons lijkt duidelijk dat de werkgelegenheid in de sector hierdoor rake klappen zal krijgen en dat het bovendien moeilijker zal worden om niet-commerciële projecten te maken. Bovendien is er slechts sprake van een eventueel goed lopend alternatief voor financiële ondersteuning van musicalprojecten tegen het jaar 2008.

Als ik de steunbetuigingen op de site van Musicalunited lees heb ik het gevoel dat sommige mensen denken dat deze commissie musical volledig wil schrappen. En dat was toch niet de bedoeling van de commissie denk ik?

Niet de commissie maar het kabinet van cultuur heeft besloten musical niet verder structureel te subsidiëren. Er kunnen wel nog aanvragen ingediend worden voor projectmatige steun in het kader van het kunstendecreet. Dit is echter een doekje voor het bloeden en draait de klok twintig jaar terug. In feite komt het er op neer dat het ministerie van Cultuur de ondersteuning van Musical wil doorschuiven naar het ministerie van Economie. Maar nergens kunnen garanties geboden worden. Op deze manier wordt musical niet meer als een ‘podiumkunst’ gezien.

Heeft het Kabinet van Bert Anciaux volgens jou wel voldoende inzicht in het genre musical, zou het zich niet moeten laten bijstaan door pioniers van het vak en huidige mensen in het vak en niet door een onafhankelijke commissie?

Het kabinet heeft de commissie dit keer versterkt met een aantal mensen die wel degelijk thuis zijn in het musicalgenre. De commissie heeft een advies gegeven waarop aangedrongen werd om wel degelijk één musicalhuis voor een periode van vier jaar financieel te ondersteunen. De minister heeft echter dit advies naast zich neergelegd. Wij vragen ons af waarom!?

Berooft deze controversiële beslissing musicalartiesten niet van hun job, want op de duur gaan er misschien wel te weinig producties zijn en jonge mensen schrikt dit misschien af van in het vak te stappen. Hoe gaat dat voor de huidige groep artiesten want die worden nu eigenlijk gedwongen om in het buitenland hun heil te gaan zoeken en dat is niet gemakkelijk.

Uiteraard geeft dit een slecht signaal naar mensen die zich eventueel geroepen voelden om in het vak te stappen. Het artistiek vak kan natuurlijk nooit garanties bieden op een geslaagde toekomst maar nu smoren ze toch wel heel wat aanstormend talent in de kiem. De enige uitweg is dan inderdaad het buitenland maar op die manier jaag je je grootste talenten het land uit wat een verarming is van het cultureel leven in een land.

De kabinetchef van Minister Anciaux is een voormalige directeur van “Het Toneelhuis” en die had een hekel aan Musical. Kan het niet zijn dat deze beslissing - bijvoorbeeld door zo iemand - binnen het kabinet uit louter politieke overwegingen is genomen.

Dat lijkt ons ook de motivatie maar daar kunnen wij uiteraard niet op antwoorden. Misschien een vraag voor de kabinetchef zelf op 30 september?

13 September 2005
N.v.t.
Hans Peter Janssens, Subsidie, Bert Anciaux